Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Bavel Zuid Eikberg, wijzigingsplan Eikbergse Akker.

Bijlagen bij de toelichting


  

Bijlage 1

 

Verkennend bodemonderzoel deel 1

 

Bijlage 2

 

Verkennend bodemonderzoek deel 2

 

Bijlage 3

 

Waterhuishoudkundig plan

 

Bijlage 4

 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

 

Bijlage 5

 

Quickscan flora en fauna

 

Bijlage 6

 

Memo stikstofberekening