Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Buitengebied Oost, Gilzeweg 15.

Bijlagen bij de regels


 

Bijlage 1

 

Landschapsinvesteringsregeling Breda

 

Bijlage 2

 

Staat van bedrijfsactiviteiten

 

Bijlage 3

 

Inrichtingsplan Landschappelijke inpassing