Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Buitengebied Oost, Gilzeweg 15.

Bijlagen bij de toelichting


 

 

 

Bijlage 1

 

Situatietekening op schaal

 

 

Bijlage 2

 

Landschappelijk inrichtingsplan

 

Bijlage 3

 

Bodemonderzoek

 

 

Bijlage 4

 

Onderzoek flora en fauna

 

Bijlage 5

 

Vervolgonderzoek flora en fauna

 

 

Bijlage 6

 

Archeologisch onderzoek