Plan: Park de Bavelse Berg
Idn: NL.IMRO.0758.BP2013054001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Park de Bavelse Berg.

Artikel 9 Verkeer

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wegen, straten en paden;

  2. bouwwerken, geen gebouw zijnde;

  3. geluidbeperkende voorzieningen;

  4. groen;

  5. water.

 

9.2 Bouwregels

 

9.2.1 Algemeen

Op of in de tot Verkeer bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van en noodzakelijk voor de genoemde bestemming, waaronder straatmeubilair en lichtmasten worden gebouwd met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen.

 

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

  1. de hoogte van lichtmasten mag maximaal 8 meter bedragen;

  2. de hoogte van kunstwerken mag maximaal 6 meter bedragen;

  3. de hoogte van geluidbeperkende voorzieningen mag maximaal 8 meter bedragen;

  4. de hoogte van overige bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen.