Plan: Park de Bavelse Berg
Idn: NL.IMRO.0758.BP2013054001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Park de Bavelse Berg.

Artikel 7 Groen

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. groenvoorzieningen;

  2. waterlopen en waterpartijen;

  3. voet-, fiets-, en ruiterpaden;

met daaraan ondergeschikt:

  1. verhardingen;

  2. parkeervoorzieningen;

  3. nutsvoorzieningen.

 

7.2 Bouwregels

Op of in de tot Groen bestemde gronden mag niet worden gebouwd.