Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Thes-locatie Breda.

Bijlagen bij de toelichting


 

Bijlage 1

 

Bijlage 1 - Stedenbouwkundig schetsplan

 

Bijlage 2

 

Bijlage 2 - Inrichtingsplan van het coulissenlandschap

 

Bijlage 3

 

Bijlage 3 - Verkeersonderzoek van Agel

 

Bijlage 4

 

Bijlage 4 - Informele m.e.r-beoordeling

 

Bijlage 5

 

Bijlage 5 - Akoestisch onderzoek

 

Bijlage 6

 

Bijlage 6 - Luchtkwaliteit door Agel

 

Bijlage 7

 

Bijlage 7 - Externe veiligheid door Arcadis

 

Bijlage 8

 

Bijlage 8 - Samenvatting bodemonderzoeken

 

Bijlage 9

 

Bijlage 9 - Watertoets door Agel

 

Bijlage 10

 

Bijlage 10 - Quick scan flora en fauna door Econsultancy

 

Bijlage 11

 

Bijlage 11 - Aerius berekeningen voor Via Breda en rapportage stikstofberekening

 

Bijlage 12

 

Bijlage 12 - Selectiebesluit Archeologisch onderzoek

 

Bijlage 13

 

Bijlage 13 - Verklaring explosieven

 

Bijlage 14

 

Bijlage 14 - Besluit hogere waarden