Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Ginneken, Fatimastraat 144.

Bijlagen bij toelichting


  

Bijlage 1

 

Verkennend bodemonderzoek

 

Bijlage 2

 

Aanvullend bodem- en grondwateronderzoek

 

Bijlage 3

 

Watertoets

 

Bijlage 4

 

Programma van eisen archeologie

 

Bijlage 5

 

Selectiebesluit archeologie

 

Bijlage 6

 

Aerius-berekening

 

 

Bijlage 7

 

Quickscan flora en fauna

 

Bijlage 8

 

Akoestisch onderzoek industrielawaai

 

Bijlage 9

 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

 

Bijlage 10

 

Brandweer stadaardadvies 2019 verantwoording gr

 

Bijlage 11

 

Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling

 

Bijlage 12

 

Omgevingsdialoog