Plan: Heuvel, Dr. Struyckenstraat 100
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009011002-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Heuvel, Dr. Struyckenstraat 100.

Artikel 10 Overige regels

 

10.1 Parkeren

  1. Bij het bouwen op grond van deze planregels dient te allen tijde te worden voldaan aan hetgeen ten aanzien van de normering inzake parkeren is vastgelegd in de Nota Parkeer- en Stallingsbeleid Breda zoals vastgesteld op 10 september 2004;
  2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan ten aanzien van het bepaalde onder a. te wijzigen met inachtneming van het gestelde in artikel 9 en indien een wijziging van de Nota Parkeer- en Stallingsbeleid daartoe aanleiding geeft.