Plan: Heuvel, Dr. Struyckenstraat 100
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009011002-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Heuvel, Dr. Struyckenstraat 100.

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9, en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de bestemmingen wijzigen in de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'nutsvoorzienining' voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals zend- ontvang- en/of sirenemasten, mits de hoogte maximaal 50 meter bedraagt.