Plan: Heuvel, Dr. Struyckenstraat 100
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009011002-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Heuvel, Dr. Struyckenstraat 100.

Artikel 3 Verkeer

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wegen, straten en paden;

  2. parkeren;

  3. nutsvoorzieningen;

  4. speelvoorzieningen;

  5. groen;

  6. water.

 

3.2 Bouwregels

 

3.2.1 Algemeen

  1. de gronden mogen niet worden bebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

  1. de hoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 3 meter bedragen;
  2. de hoogte van lichtmasten mag maximaal 9 meter bedragen;

  3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.