Plan: Waterdonken en Waterakkers, partiële herziening Waterakkers
Idn: NL.IMRO.0758.BP2010044002-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Waterdonken en Waterakkers, partiële herziening Waterakkers.

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

 

10.1 Vrijwaringszone - straalpad

Voor zover gebouwen en andere bouwwerken, die zijn toegestaan op grond van de bestemmingsbepalingen, zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-straalpad', mag de hoogte van de betreffende gebouwen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 38 meter boven NAP.