Plan: Waterdonken en Waterakkers, partiële herziening Waterakkers
Idn: NL.IMRO.0758.BP2010044002-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Waterdonken en Waterakkers, partiële herziening Waterakkers.

Artikel 4 Groen

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. groen, bermen, bomen, beplanting;

  2. verhardingen ten behoeve van wandel- en/of fietspaden en indien nodig voor de ontsluiting van bedrijven voor in- en uitritten;

  3. speel-, zit- en schuilvoorzieningen;

  4. windmolen;

  5. water.

 

4.2 Bouwregels

 

4.2.1 Algemeen

Op de gronden met deze bestemming mogen geen gebouwen worden bebouwd, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' waarop een gebouw mag worden gebouwd ten behoeve van een gemaal tot een maximale hoogte van 4 meter met daarop eventueel een uitkijkpost tot een hoogte van maximaal 15 meter.

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

  1. de hoogte van speel-, zit of schuilvoorzieningen en de windmolen mag maximaal 5 meter bedragen;

  2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.