Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Steenakker, Meester Bierensweg 56.

Bijlagen bij toelichting


 

Bijlage 1

 

Verkennend bodemonderzoek

 

Bijlage 2

 

Nader asbestonderzoek

 

Bijlage 3

 

Akoestisch onderzoek

 

Bijlage 4

 

Besluit hogere waarden

 

Bijlage 5

 

Quickscan flora en fauna

 

Bijlage 6

 

Programma van Eisen t.b.v. Archeologisch onderzoek

 

Bijlage 7

 

Erfgoedbesluit

 

Bijlage 8

 

Vooroverlegreactie Provicie Noord-Brabant

 

Bijlage 9

 

Vooroverlegreactie Brandweer Midden- en West-Brabant

 

Bijlage 10

 

Standaardadvies Externe veiligheid 2019

 

Bijlage 11

 

Vooroverlegreactie Waterschap Brabantse Delta