Plan: Dr. Struyckenplein
Idn: NL.IMRO.0758.BP2010012001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Dr. Struyckenplein.

Artikel 3 Gemengd

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': voor detailhandel;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening': voor dienstverlening;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': voor horeca, met uitzondering van logiesverstrekking;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': voor kantoren;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk': voor maatschappelijke voorzieningen;

 7. ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage": voor een parkeergarage op de 1e verdieping en beneden peil;

 8. nutsvoorzieningen;

met daarbij behorend(e):

 1. straten, wegen, paden;

 2. parkeren;

 3. groen;

 4. water.

 

3.2 Bouwregels

 

3.2.1 Gebouwen

 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van gebouwde parkeervoorzieningen beneden peil;

 2. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;

 3. de bouwhoogte van gebouwen mag het aangeduide maximum niet overschrijden;

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. de hoogte van lichtmasten mag maximaal 8 meter bedragen;

 2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter bedragen;

 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

 

3.3 Specifieke gebruiksregels

 1. Op de voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening, kantoren, detailhandel en horeca enkel toegestaan op de begane grond;

 2. ter plaatse van de aanduiding ‘dienstverlening’ is dienstverlening toegestaan tot een maximale oppervlakte van 250 m2 per dienstverlener;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’ is horeca toegestaan tot een maximum van 150 m2;

 4. ter plaatse van aanduiding ‘kantoor’ zijn kantoren toegestaan met een maximale oppervlakte van 250 m2 per kantoor.